Bejelentkezés:

ÁSZF

2020 Ünnepi nyitvatarás

Ezúton tájékoztatjuk kedves érdeklődőinket, vásárlóinkat, hogy webáruházi csomagfeladásunk 2020. december 22-től 2021. január 11-ig szünetel.

Rendeléseket ezen időszak alatt, fogadja rendszerünk.

2020. december 24. – 2021. január 3. között  cégünk szabadság miatt zárva tart. Köszönjük megértésüket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!

Regisztráció

A weboldalon regisztrálhat, saját Felhasználói fiókot hozhat létre a bal oldali menüsor Fiók létrehozása” opció választásával, vagy a rendelés leadása során. A webshop használatához, böngészéséhez nem feltétlenül szükséges regisztrálnia. Rendelését leadhatja előzetes regisztráció nélkül is.

A vásárlás menete

Fizetés és Szállítás, Személyes átvételi lehetőségek

Rendelés módosítása, lemondása

Miután az e-mail fiókjába megérkezett az automatikus Rendelés Visszaigazolás, Ön már a webshop felületén keresztül nem tudja lemondani a rendelését. Azonban a megrendelés visszavonása a futárszolgálat részére történő átadás előtt még lehetséges, amennyiben ezt írásban, vagy telefonon jelzi részünkre a Kapcsolat menü alatt található elérhetőségeink egyikén. A rendelések átfutási ideje általában 2 munkanap, tehát ha a rendelés feladása után 2 munkanapon belül szeretné lemondani a rendelését, akkor mindenképp javasoljuk, hogy először érdeklődjön telefonos elérhetőségeinken (Kapcsolat menüpont) a rendelés állapotáról, majd utána írásban nyújtsa be a módosítási kérelmét. Amennyiben valami oknál fogva a rendelés csak egy részét szeretné lemondani, akkor a rendelés leadása után 2 munkanapon belül ezt nagy valószínűséggel, ügyfélszolgálatunkkal egyeztetve még megteheti. Ebben az esetben kérjük hívjon minket a lehető leghamarabb a Kapcsolat menüpont alatt található telefonszámaink egyikén, hogy a rendelés állapotáról információt tudjunk Önnek adni, majd ezt követően e-mail-en is legyen kedves visszaigazolni a rendelés módosítási kérelmét. Ha esetleg a megrendelni kívánt méretet szeretné módosítani, úgy kérjük a fentiek szerint járjon el: mindenképp és minél előbb lépjen kapcsolatba velünk telefonon, vagy e-mailen.

Személyes adatok és adatmódosítás

Kérjük feltétlenül olvassa ez az Adatvédelmi Nyilatkozatot! A regisztrációhoz kapcsolódó e-mail címének megváltoztatásához kérjük először lépjen be a bal oldali menüsorban a felhasználói fiókjába, majd a szintén bal oldalon található „Felhasználói menü” alatt a „felhasználói adatok” link kattintásával lehetősége nyílik az alapadatok megváltoztatására, melyet a „Mentés” gomb megnyomásával véglegesíthet. A felhasználói menü „korábbi rendelések” linkre kattintással tekintheti meg korábbi rendelésének adatait, illetve itt változtathatja meg a korábban regisztrált számlázási címét, illetve új szállítási címeket adhat a felhasználói fiókjához. A Felhasználói Fiókja törléséhez, kérjük írjon egy e-mailt az Ügyfélszolgálatra és kérésére adatait azonnal töröljük rendszerünkből.

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

I. Az adatkezelő (Adatkezelő)

Az Adatkezelő neve:

REHAB Zrt.

Székhelye és postai címe:

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Nyilvántartó hatóság:

Buda Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma:

Cg. 13-10-041297

Adószáma:

24097095-2-13

E-mail címe:

info@rehabrt.hu

Honlapjának címe:

www.mozogjvelunk.com  

Tárhely Adatkezelő neve:

DiMa.hu Kft.

Tárhely Adatkezelő címe:

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó, info@dima.hu

II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1.      Az Adatkezelő, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 Rendelete („GDPR”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános védelmi rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) , a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) valamint a vonatkozó egyéb, hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2.      Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.mozogjvelunk.com weblap kezdő oldalának fejlécében (ÁSZF).

3.      Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén az Adatkezelő a Felhasználót a változások www.mozogjvelunk.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

4.      A személyes adatokat jogszerű, tisztességes, átlátható módon, célhoz kötötten és a szükséges (arányos) mértékben, adattakarékosan, pontosan és szükség esetén napra készen, szükséges ideig, megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedések alkalmazásával  kell gyűjteni és kezelni, ideértve a jogosulatlan felhasználás, jogellenes kezelés, véletlen elvesztés, megsemmisítés vagy károsodással szembeni védelmet is (GDPR II. fejezet, 5. cikk; Ektv. 13/A.§). Az Adatkezelő elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

5.      Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

III.      Az adatkezelés jogalapja

6.      Az Adatkezelő a honlapon üzemeltetett online webshopján termékeket árusít. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bek b) pont).

A szolgáltatás igénybevétele nincs regisztrációhoz kötve, azokat mind a regisztrált, mint pedig nem regisztrált (vendég) Felhasználók is igénybe vehetik. A vásárlás során rögzített adatokat a Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten, a rendelések teljesítésére használja fel (Ekt. 13/A.§, ÁFA Tv. 169.§, Számtv. 169.§ (2) bek.).

Nem regisztráló felhasználó (vendég vásárlók) esetén az Adatkezelő a kötelező adatszolgáltatás során a következő személyes adatokat kéri: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, vállalkozás esetében az adószám (ÁFA Tv. 169.§), Ekt. 13/A.§).

Regisztráló felhasználó esetén a kötelezően megadandó adatokon túl az adatkezelő a következő, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatokat kéri rögzíteni: e-mail, telefon, fax.

IV.       A személyes adatok felhasználásának célja, köre és jogalapja, időtartama

7.      Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Továbbá, a Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, telefonszám, fax szám).

Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

8.      A megadott személyes adatokat a Rehab Zrt. kezeli. A vonatkozó számlákat a Rehab Zrt.bocsátja ki.

9.      Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

10.    Regisztráció

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott adatokat a Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja, de maximum a vásárlást követő nyolc (8) évig.

11.    Elektronikus hírlevél

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal (de legfeljebb 24 alkalommal) hírlevelet küldhet neki termékakciókról, új termékekről. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakhely, a regisztrációnál felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

12.    Cookie („Süti”)

Az Adatkezelő a weboldalon használ kis adatcsomagot (Ún. „süti” vagy „cookie)

13.    Statisztikai adatok

Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

14.    Az Adatkezelő profilakotást nem végez.